เงื่อนไขการติดตั้งแอร์ฟรี ร้านสไมล์แอร์

ติดตั้งฟรี!! พร้อมของแถมมากมาย

ฟรี!!

ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงาน ความยาว 4 เมตร

ค่าใช้จ่ายหากเกินจำนวนที่กำหนด

500/เมตร

ฟรี!!

รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี จำนวน 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)

ค่าใช้จ่ายหากเกินจำนวนที่กำหนด

รางครอบท่อ 250 บาท/เส้น อุปกรณ์ราง: หัวครอบ ข้องอ ตัวละ 50 บาท

ฟรี!!

สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร

ค่าใช้จ่ายหากเกินจำนวนที่กำหนด

40 บาท/เมตร

ฟรี!!

ชุดขาแขวน-รอง คอยร้อน

(ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)

ฟรี!!

ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

ฟรี!!

ติดตั้งแอร์โดยทีมงานมืออาชีพ

สำหรับกรณีติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี

ขากระเช้าแบบโครงการ LPN

ราคา 800 บาท/ชุด

กริลเปลี่ยนทิศทางลม คอยล์ร้อน

ราคา 800 บาท/ชุด

หมายเหตุ

หากมีส่วนเกิน ก่อนทำการติดตั้งช่างจะแนะนำลูกค้าก่อนเสมอ

รับประกันการติดตั้ง 90 วัน

จากการเปิดใช้งานปกติ