ราคาล้างแอร์

สไมล์แอร์ เรื่องแอร์…ให้เราดูแล

500 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

9,000 – 24,000 BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง

600 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

9,000 – 18,000 BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง

800 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

24,000 – 36,000 BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง

1,000 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

40,000 – 60,000 BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง

1,000 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

ทุก BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง

1,200 บาท / ครั้ง

5/5

ขนาด

ทุก BTU

รับประกัน

30 วัน

เวลา

1 ชั่วโมง